Стипендии за запознаване с австрийската култура и изкуство

altФедералното канцлерство на Австрия в сътрудничество с KulturKontakt Австрия предоставя 50 стипенции с цел запознаване с австрийската култура и изкуство и създаване на контакти с австрийски творци. По време на престоя си стипендиантите ще имат възможност да посещават галерии, ателиета, музеи и да се докоснат до литературния и издателския сектор и музикалния живот на Виена.

Възможност да кандидатстват за стипендиите имат творци, чието постоянно местоживеене е извън Австрия. Изискват се основни познания на немски или английски език. Възрастовата граница е 40 години, т.е. кандидатите трябва да са родени след 31 декември 1974 г. Срокът за кандидатстване е до 31 юли 2014 г. Подробна информация за условията, продължителността и необходимите документи за кандидатстване може да бъде намерена на английски и немски език в приложените файлове. Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на charlotte.sucher@bka.gv.at или телефон 0043 (0)1 53120‐6860.

Информация за програмата на английски език

Информация за програмата на немски език

Формуляр за кандидатстване