Стипендии за MBA програма във Виена

WU Executive Academy , част от Виенския университет по икономика и бизнес, обяви стипендии за избрани Professional MBA специализации. Паричната помощ ще се отпуска въз основа на заслугите на кандидатите, а възможността е отворена за граждани от всички националности.

Стипендиите на академията са частични и покриват до 50% от учебната такса. Те ще се присъждат по време на цялата година за следните специализации на професионалните МВА програми:

– Професионална MBA "Контрол" (Professional MBA Controlling)

– Професионална MBA "Финанси" (Professional MBA Finance)

– Професионална MBA "Енергиен мениджмънт" (Professional MBA Energy Management)

– Професионална MBA "Маркетинг и продажби" (Professional MBA Marketing & Sales)

– Професионална MBA "Управление на проекти и процеси" (Professional MBA Project & Process Management).

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (поне бакалавърска степен) и минимум три години трудов стаж в подходяща област, сходна на тази, за която кандидатстват. Също така те трябва да имат силна мотивация, да нямат финансова възможност сами да покрият цялата сума и да са под 40 годишна възраст.

Освен стандартните документи за кандидатстване, желаещите за стипендия трябва да предоставят мотивационно писмо, препоръка и актуална справка за доходите си. Крайният срок за програмите, които започват през есента на 2013 г., е 30 юни 2013 г.

Допълнителна информация за стипендиите и за начините на кандидатстване може да откриете на официалната страница на институцията.