Промени в условията за получаване на субсидии за жилище във Виена

Новата Данъчна реформа в Австрия е в сила от 1 Януари 2016 година. С нея влизат в употреба и нови критерии за получаване на субсидии за жилище във Виена (geförderte Wohnung). Субсидирани от държавата жилища имат право даполучат само бенефициенти (begünstigten Personen), които имат спешна нужда от настаняване в жилище и чиито годишни доходи отговарят на определени граници.

Основа за изчисляване на доходите са приходите през настоящата година и целия нетен годишен доход (Jahresnettoeinkommen) от предината година. Настоящите приходи се доказват посредством фишове за заплата (Monatslohnzettel) от последните 3 месеца. Изчисляват се бруто приходите, включително 13 и 14 заплата (Weihnachts- und Urlaubsgeld) и от тях се изважда Данък върху доходите, направените вноски към Здравната каса, както и се изваждат или прибавят суми от издръжки (Alimentationszahlungen), ако се плащат или получават такава.

Граница на приходите за жилища със Субсидия за ново строитество (Neubauförderung)

Наем (Miete)

За жилища под наем годишния приходът НЕ трябва да надвишава:

– За един човек: 44 410 € 

– За двама човека: 66 180 € 

– За трима човека: 74 900 €

– За четерима човека: 83 610 €

– За всеки следващ човек в домакинството 4 870 €

Собственост (Eigentum)

За собствени жилища, къщи, жилищни къщи от типа Kleingartenwohnhäuser и надграждане на тавански етажи за лично ползване, годишния приходът НЕ трябва да надвишава:

– За един човек: 50 750 €

– За двама човека: 75 630 €

– За трима човека: 85 600 €

– За четерима човека: 95 550 €

– За всеки следващ човек в домакинството: 5.570 €

Граници на приходите за получаване на субсидии за жилище според условията на “Wiener Wohnbaufonds“.

Тези граници на приходите въждат само за определени жилищни сгради, които в периода между 1967 и 1974 година са били субсидирани от “Wiener Wohnbaufonds” и са вписани в устава на фонда.

За жилища под наем със субсидия според условията на “Wiener Wohnbaufonds” приходите НЕ трябва да надхвърлят:

– За един човек: 31 087 €

– За двама човека: 46 326 €

– За трима човека: 52 430 €

– За четерима човека: 58 527 €

– За всеки следващ човек в домакинството: 3 409 €

За собствени жилища със субсидия според условията на “Wiener Wohnbaufonds” приходите НЕ трябва да надхвърлят:

– За един човек: 35 525 €

-За двама човека: 52 941 €

– За трима човека: 59 920 €

– За четерима човека: 66 885 €

– За всеки следващ човек в домакинството: 3 899 €

В случай, че финаносовите възможности на кандидатите изглеждат ниски и наемането/купуването на субсидирно жилище изглежда непосилно, се предлага помощ посредством Gewährung eines Eigenmittelersatzdarlehens или Wohnbeihilfe. 


Статията е публикувана в списание “Виена нашият град” през 2016 година. От днешна гледна точка може да има някои промени в критериите за получаване на субсидии за жилище. За допълнителна и подробна информация следвайте публикуваните линкове.