Съвременни български художници в чужбина

в изложбата „Толкова близо, толкова далече” под патронажа на вицепремиера Симеон Дянков

„Толкова близо, толкова далечe” е идейна творческа концепция, целяща да покаже изкуството на млади български творци от чужбина. Изложбата, посветена на тази тема, е своеобразен първи опит, който да събере на едно място и в един общ формат български творци, които учат, живеят и творят в различни градове на Европа.

 

Проектът ще допринесе за популяризирането на тяхното изкуство именно като българско. С организирането и провеждането на подобно културно събитие ще се даде възможност за визуално представяне на тяхното творчество – картини, инсталации, скулптури и др., което представлява реален акт на отношение и респект на българската държава към таланта и изкуство им, спомагащи за популяризирането на България и съграждането на положителния й образ по света.

„Толкова близо, толкова далече” е опит за създаване на матрица за творчески проекти, която да се прилага в бъдеще в различни сфери и области на изкуството и с която да се постига устойчивост в културните пространства.