Новото правителство на Австрия планува съкращения на детските надбавки за деца в чужбина

Новото правителство на Австрия ще обсъжда при закрити врата детските надбавки (Familienbeihilfe). Основна тема на разговорите е съкращаване на социалната помощ за живеещите в чужбина деца на работещи в Австрия. Други важни точки на срещата на управляващите са възможностите за редуциране на разходите в администрацията и данъчнoто освобождаване на лица с нисък доход.  Вече са подготвени законови промени, които след срещата ще бъдат предложени за одобрение.

През 2016 година Австрия е изплатила общо 4,4 милиарда евро детски надбавки. Сумата варира в зависимост от възрастта между 112 евро за новородени и от 162 евро нагоре за студенти над 19 годишна възраст.  От тази сума 273 милиона евро са изплатени на 132 000 живеещи в чужбина деца:

  • За около 39 000 деца в Унгария са изплатени около 80 000 000 Евро.
  • На живеещи в Словакия 30 600 деца са изплатени 63 000 000 Евро.
  • Към Полша са изпратени 38 000 000 Евро.
  • Децата на работещи в Австрия румънци са получили 32 000 000 Евро.
  • Деца на работещи в Австрия словенци са получили 22 000 000 Евро
  • За Чехия са изплатени 18 000 000 Евро.
  • За Хърватска са изпратени 7 000 000 Евро.

Най-малко детски надбавки са изпратени на живеещи в България деца на българи, работещи в Австрия. Те са получили малко над 3 000 000 Евро.Наблюдава се едно постоянно увеличаване на сумите за детски надбавки, които се изплащат в чужбина. Ако през 2013 година те са били едва 192 милиона, то през 2014 са се увеличили на 227 милиона, а през 2015 на 249 милиона Евро. Отделно идват и разходите за трансфер на парите, които възлизат на приблизително около 10% от общата сума.

Новото правителството иска изплащаните за деца, живеещи в други държави на Европейския Съюз, детски надбавки да бъдат напаснати на нужната издържка за живот  (Lebenshaltungskostenза съответната държава. По този начин могат да бъдат спестени 114 милиона евро.  Това не е първият опит на политиците от ÖVP да редуцират тази форма на фамилно подпомагане, но Европейската комисия не го е одобрявала.  Основният довод за плануваните съкращения е, че в чужбина разходите за живот са в пъти по-ниски, отколкото в Австрия и затова   не е нужно да се изплаща в пълен размер детската надбавка. За сравнение, в момента детските надбавки в гореспоменатите държави варират между 5 Евро (Гърция) и 39 Евро (Унгария).


Други статии по темата: