Ударни мерки за борба с безработицата във Виена

От 1 февруари до края на тази година т.г. Фондът за стимулиране на заетите във Виена (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) ще разполага с 58 милиона евро. С тези пари ще могат да бъдат подпомогнати около 27 500 работещи, съобщи австрийският в Куриер (Kurier).

Агенцията по заетостта в австрийската столица вече има план как да похарчи сумата. До 3000 евро на човек се полагат на работещи, които са завършили само задължителното средно образование и искат да усвоят конкретна професия. До 1000 евро да подготвителни курсове се предвиждат за такива, които владеят дадена професия, но нямат документ за нея и трябва да се явят на изпит за сертификат. В бъдеще работещите виенчани ще получават помощ от до 1000 евро, ако получават нето по-малко от 1300 евро месечно. За всички останали ззаети, независимо от тяхното образование, са предвидени по 200 евро за повишаване на квалификацията в някоя от сертифицираните от фонда обучителни институции. На безработните за същата цел се полагат по 300 евро.

Както и досега, през 2012 г. Виенският фонд за подпомагане на заетите гарантира обучението на младежите. Ако те желаят да се обучават, получават или стажантско място в конкретно предприятие, или курс за квалификация, или подкрепящи консултации, които да ги ориентират в избора им. С пари от федералната социална служба от 2012 г. във всички виенски училища се въвежда кариерно ориентиране. Специално внимание и пари са отделени за квалификация и обучения на персонал в здравеопазването и обслужването на възрастни и болни хора. Предлагат се курсове за домашни помощници, болногледачи и персонални асистенти. Заедно с бъдещите работодатели през 2012 г. фондът за стимулиране на заети ще обучи 1000 безработни виенчани. Този пакет от мерки е разработен в отговор на растящата безработица в австрийската столица. През декември 2011 г. там са били регистрирани 4300 повече клиенти на бюрата по труда отколкото година по-рано.

 


Източник на информацията: www.karieri.bg