Употреба на българската европейска здравна карта в Австрия

Благодарение на европейската здравна карта всички граждани могат да се възползват от медицински грижи на територията на Европа, включително и в Австрия. Категориите на здравноосигурителната система в Австрия може да се разгледа по следния начин:

1. Здравноосигурителна институция по място на престой

2. Прегледи при лекар или зъболекар

3. Медикаментозни препарати

4. Болнично лечение

5. Временна неработоспособност

Австрийската Здрава каса на местно ниво използва името Gebietskrankenkasse. Предоставя се от упълномощените лица (лекъри,  билници, аптеки), предоставящи услуги за сметка на здравноосигурителната институция. Срещу рецепта се предоставят медикаменти в австрийски аптеки, като лекарствата се доплащат (5.00 евро).

Хоспитализацията в австрийско болнично заведение се осъществява чрез представяне на направление от лекуващия лекар. Доплащат се дните за болничен престой. Удостоверенията за временна нетрудоспособност се изпращат в Gebietskrankenkasse. Едно копие трябва да се предостави и на българския работодател, в случаите в които български гражданин е в командировка.