Семинар: Получаване на финансова помощ за жилище във Виена – Wohnbeihilfe

Искате да живеете в по-голямо и уютно жилище във Виена, но се притеснявате, че наемът му ще бъде прекалено висок? Това не трябва да бъде пречка и повод за притеснение – през юни 2002 година град Виена въвежда пакет за социална помощ с наименование „Обща помощ за жилище“ (allgemeine Wohnbeihilfe). Чрез него се дава възможност да се наеме жилище в австрийската столица според реалните нужди, а не съобразено с месечните приходи. При определени условия има възможност да се получава помощ дори и за закупуване на собствено жилище.

Финансова помощ може да бъде получавана само за едно жилище – това, в което нейният получател има постоянна адресна регистрация (Hauptwohnsitz). Четири основни фактора са решаващи за нейното получаване:

1. Размера на домакинството (Haushaltsgröße);

2. Доходите на домакинството (Haushaltseinkommen);

3. Размера на жилището (Wohnungsgröße);

4. Месечните разходи по жилището (Wohnungsaufwand).

Какво означават тези понятия, какви са точните условията и изискванията за да получавате тази помощ, какви документи са нужни, както и как се попълва правилно формуляра са тема на един от безплатните семинари на BGInfotag 2018 – Информационен ден на българите във Виена. Семинарът ще се проведе на 10.11.2018 г. (събота) от 11:30 часа на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien. Темата ще разясни Маг. Янка Берова и ще отговори на всички ваши въпроси по нея.

Обща помощ за жилище (Wohnbeihilfe) има за цел да повиши качеството на живот във Виена. Австрийци, студенти и всички легално пребиваващи в Австрия чужденци могат да се възползват от тази финансова подкрепа. Независимо дали сте доволни от размера на наема, който плащате сега – една проверка на условията и изискванията да получавате Wohnbeihilfe и дали те отговарят на вашата ситуация безспорно си заслужава.


Програма на: BGInfotag 2018 – Информационен ден на българите във Виена