ЦИК прие условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

altСъс свое решение от 7 август 2014 г. Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън Република България при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Право да избират народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация, Приложение № 23-НС от изборните книжа.

В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната може да намерите ТУК.