Шофиране на автомобил с регистрация на друга държава от ЕС

Временен престой: период, по време на който човек пребивава на място, различно от мястото, където живее по принцип, като не премествате центъра на интереси на своите дейности там. За целите на координацията на социалната сигурност временният престой не се ограничава до определен период от време, а се обвързва с идеята за пребиваване.

В случаите, когато пребивавате в страна, членка на ЕС, по-малко от 6 месеца в годината, не се налага да пререгистрирате своят автомобил и да плащате данъци – той остава регистриран в страната, където имате постоянно пребиваване. Местни такси, свързани с използването на автомобила (паркиране, аутобан и т.н.) трябва да бъдат заплатени.

ВАЖНО: Ако пребивавате в друга страна от ЕС по-малко от 6 месеца и не сте регистрирали колата си там, нямате право да я отдавате под наем или да я заемате на постоянно пребиваващо в тази страна лице. Такова лице може да управлява вашия автомобил само ако и вие сте в него. Можете обаче да заемате колата си на приятели или членове на вашето семейство, които ви посещават, ако те не са постоянно пребиваващи в тази страна.

Постоянен престой в друга държава:

Ако прекарате в друга страна от ЕС повече от 6 месеца, тя става ваша страна на постоянно пребиваване. В такъв случай трябва да пререгистрирате колата си там и съответно да плащате местните данъци и такси. Препоръчително е предварително да се информирате и запознаете с местните закони, както и да разберете, коио са необходимите за пререгистрация документи.

Изключения: 

1. Студенти: в случай, че единствената причина да пребивавате в друга страна от ЕС е за да учите, можете да използвате колата си, без да я пререгистрирате и плащате данъци. Трябва да заплащате единствено местните такси за използване на автомобила. В случай обаче, че паралелно с обучението и работите, трябва да пререгистрирате своя автомобил. 

Препоръчително е да се запознаете внимателно с действащите в държавата, където ще учите закони.   Проверете дали има и какви административни формалности, както и дали съществуват някакви специални условия и изисквания.  

Специален случай: Специални правила се прилагат в Дания, където студенти от други държави на ЕС трябва да регистрирате автомобилите си. Изключение правят единствено студенти, които живеят в страната по-малко от 365 дни, в рамките на 2 години. В такъв случай те могат да подадат молба за освобождаване от пререгистрация.

2. Трансгранични работници:  – В случай, че човек работи в една страна от ЕС, но живе в друга и се връща там ежедневно или поне веднъж седмично, съгласно законодателството на ЕС той се смята за трансграничен работник (понякога се използва и терминът „пограничен работник”). В подобна ситуация автмобил трябва да бъде регистриран и да се заплащат данъци в държавата, където се живее, а не в страната, в която се работи.

Фирмен автомобил (регистрирана в страната на месторабота), можете да бъде използван за лични нужди в страната, в която човек живее, без да се налага той да бъде регистрирате там.

3. Самостоятелни трансгранични работници – Самонаети лица могат да използвате автомобилите си без да се налага да ги пререгистрират, само ако те са регистрирани на името на фирмата и се използват основно за работа и рядко за лични нужди.