04.04.21 Избори за Народно събрание на Република България

На 4 април 2021 г. ще се произведат избори за народни представители за Народно събрание на Република България.

Народното събрание се състои от 240 народни представители. Българските граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за гласуване извън страната по един от следните два начина:

  • в писмена форма пред Посолството на Република България в Австрия. Това става чрез писмено заявление по образец, утвърдено от Централната избирателна комисия не по-
    късно от 25 дни преди изборния ден, подписано саморъчно и подадено лично, или чрез писмо до Посолството на Република България във Виена на адрес:
Schwindgasse 8, 1040 Wien
Botschaft der Republik Bulgarien
  • чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция, като попълнят декларация пред СИК по образец.

Българските граждани, които са подали заявление за гласуване извън страната по посочените начини, в случай, че за съответното място бъде разкрита секция за гласуване извън страната, служебно ще бъдат заличени от избирателния списък в страната и не е необходимо да предприемат други действия.

За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия – www.cik.bg, и официалната интернет страница на Министерството на външните работи.


Прочетете също: