Австрия и занапред инвеститор №1 в България

Интервю с Н.Пр. Герхард Райвегер, посланик на Австрия в България, пред в. “Аз Буки”

– От началото на годината сте посланик у нас. Какво Ви каза за страната, за българите Вашият предшественик?

– Моят предшественик познава България и високо цени нейните хора. Той ми препоръча много лични и професионални контакти.

– Като цяло отношенията между България и Австрия винаги са били много добри. Какви са акцентите сега?

– Акцентите произлизат от политическите, икономическите и културните интереси на нашите страни, които като държави-членки на ЕС преследват общи цели. Бих искал да посоча някои примери. Австрия подкрепя на двустранно равнище и в рамките на европейското сътрудничество интензивните усилия на България за борба с престъпността и укрепване на принципите на правовата държава. Това се отразява положително и на икономическото сътрудничество. Друго, което ще отбележа, е подобреното усвояване от България на европейските регионални фондове за ускоряване на икономическия растеж. Дунавската стратегия, която в момента се разработва съвместно от Европейската комисия и държавите-членки, предлага нова, важна рамка за това. Сътрудничеството с черноморските държави е важна цел на австрийската външна политика и ние бихме искали в тази връзка да задълбочим сътрудничеството с България. Изхождайки от историческите и културните връзки между България и Австрия, ние искаме да продължим да развиваме културния обмен – в изобразителното изкуство, архитектурата, модерния дизайн. Разбира се и сътрудничеството в областта на образованието и науката

-Ще продължи ли Австрия да бъде чуждестранен инвеститор № 1 в България?

– Големи австрийски фирми, които играят важна роля в България, подготвят нови инвестиции в използването на възобновяеми енергийни източници и телекомуникациите. Безспорно това ще затвърди позициите на Австрия като инвеститор номер едно. От значение обаче е не класацията в статистическите данни, а това, че австрийската икономика допринася за трайния икономически растеж на България и за преодоляване на разликата в благосъстоянието.

-Когато се говори за отношенията между нашите две страни, не става дума само за икономика. Голямата част от българските студенти, учещи зад граница, предпочетоха Австрия. Според мен причината не е само в безплатното обучение в държавните висши училища. Какво в повече предлага академичното образование у вас?

– Всяко следване в чужбина наред с натрупването на нови знания в конкретната специалност е от голяма полза и заради опознаването на нови светове и разширяването на междукултурната компетентност. Българските студенти в Австрия използват следването и като възможност за усъвършенстване на познанията си по немски език. Така се продължава дългата традиция на немскоезичното обучение в България и ние се радваме, че допринасяме за това.

– В кариерата Ви има и време, през което сте бил гимназиален учител. Може ли да направите паралел между австрийската и българската образователна системи?

– Образователната система и в двете страни е тема на вътрешнополитическа дискусия и тази дискусия е важна, тъй като образованието на младите хора е най-важната основа за просперитета на една държава.

Необходимостта от реформи е различна, но и в двете системи има много добри елементи. Така например системата на професионалното образование в Австрия се ползва с широко признание. Лично на мен особено ми харесва традицията на чуждоезиковото обучение в България. По прекрасен начин то съдейства за провеждане на европейската образователна политика, а именно чрез насърчаване на многоезичието.

– В българския културен живот, а и в бита като цяло, се откриват редица белези от културата на Виена. Голямата среща на българските медии зад граница през тази година беше с домакин австрийската столица. Виждате ли нови полета за взаимодействие между страните ни?

– Както вече споменах, сътрудничеството в областта на културата е традиционно един от акцентите в работата на австрийското посолство в София. Що се отнася до културния обмен с Виена, ние подкрепяме например в момента проект за създаване на архитектурен център в столицата по виенски модел. Заедно със Съюза на архитектите в България бихме искали да запазим спомена за австрийски архитекти, живели и работили в София. По традиция част от работата на посолството в областта на културата е музиката и в тази сфера връзките с Виена ще продължат да играят особено важна роля.

-Виенските балове в София вече се превърнаха в традиция. Какво ново ще ни предложите?

– Балът на Виенския клуб в София е изключително добра възможност за поддържане на връзките между София и Виена, както и между българския и австрийския начин на живот. Приносът на Виенския клуб през последните години наистина е забележителен, а тази година клубът си е поставил за цел бала в София още повече да се доближи до духа на големите виенски балове. За тази цел ще обърнем още повече внимание на танците по време на бала и ще поканим концертмайстор от Виена. Ще свири и втори оркестър, а за тези, които не се чувстват съвсем сигурно на дансинга в ритъма на виенския валс, имаме намерение преди бала да организираме курс по танци. При всички случаи балът отново ще бъде едно специално събитие и аз бих искал още сега да поканя читателите на „Аз Буки” на Виенския бал на 26 февруари 2011 г.


източник на информацията: в. “Аз Буки”