19.02.13:Откриване на графична изложба „Богомили”

19.02.2013 г. (вторник) 19.00 ч.

Откриване на графична изложба „Богомили”

на художничката Виолета Гривишка –Танев.

С темата на богомилството, възникването му през Х век в България и разпространението му в Европа, авторката се занимава още от 1968 година. В края на 2011 г. подарява на Художествена галерия „Илия Бешков” в родния си град Плевен колекция от 140 графични творби. Богомилството възниква в България през X век по време на царуването на цар Петър I. Особено силно разпространение получава през XI-ти и XII-ти век, когато българските земи са под властта на Византия. След падането на българската държава под османска власт, богомилството постепенно изчезва от историческата сцена. Богомилството е стройна идеология, която има собствена литература. От България през ХІ-ХІІ в. то се разпространява в земите на Сърбия, Хърватско, Далмация и особено в Босна, в Киевското княжество, а от там по-късно и към Москва. През ХІ в. то прониква в Западна Европа, първоначално в Италия и Франция, а по-късно в Германия, Фландрия, Англия, Испания и др. На неговата основа през ХІІ в. в Западна Европа се появяват ученията на катари, албигойци, албихейци и патарени. Богомилството преосмисля основните положения на християнската догматика като дава свои тълкувания за света, за човека, за спасението. Като социално движение то формира една много силна критична гледна точка към държавата и църквата. То е идеология преди всичко на народните „низини”, на масите, лишени от перспективи за своето съществуване.

По думите на художничката: „Идеите на богомилите не представляват само част от миналото на човешките общества. Те и днес занимават народите не само на Европа, но и на цялата земя. И днес те съграждат здрава земя под краката на човеците и набелязват нови хоризонти и небе над главите им. Това са земята и небето на нашата духовност.” Екипът на ХГ „Илия Бешков” определя като изключителен жеста на г-жа Виолета Гривишка–Танева, чиято изложба представя едно лично и задълбочено художествено и историографско изследване на богомилството по българските земи и разпространението му, придружено от географски карти, изработени от авторката. Дарените в края на 2011 г. 85 гравюри, литографии, пастели и 55 екслибриси, формират една нова колекция в общия художествен фонд на галерията: „Богомили” – основната творческа тема на художничката от 1968 г. Виолета Гривишка –Танев е родена в гр. Плевен през 1937 г. Завършва Художествена академия в София, специалност “Графика” при проф. Евтим Томов през 1962 г. Общо има над 29 самостоятелни изложби: графика, рисунки, живопис, сух пастел, акварел, керамична пластика, състояли се у нас и в чужбина, например в Мадрид (1986) – три изложби, Кастельон (1987), Испания, Хихон (1987), Испания, уредени от Българското посолство в Испания, Кранстон (1985), САЩ – две изложби, и Шавердстойн (1988), Вирджиния, САЩ.

Времетраене на изложбата – 20.02.2013 – 08.03.2013 г.

Място – Галерия „Приземен етаж”