Какво уреждат колективните трудови договори (Kollektivverträge)?

Колективните трудови договори (Kollektivverträge) в Австрия са писмени споразумения между организацията, която представлява работника и тази, която представлява работодателя. В Австрия основните институции, които сключват такива договори, са Австрийските синдикати, ÖGB (от страната на работника) и Стопанската камара, Wirtschaftskammer, представляваща интересите  на  работодателя.

Какво уреждат колективните трудови договори?

Те могат да уреждат правата и задълженията между работника и служителя, като например дневното работно време,  минималното заплащане спрямо работната позиция, добавки за извънреден труд, 13та и 14та заплата.

С какво колективният трудов договор е различен от индивидуалния трудов договор, който наетотото на работа лице подписва при започване на работа?

Колективният трудов договор има действие за всички лица, които работят в определен бранш. Например тези, които работят в ресторантъорството, в строителството, социалните работници, лекарите, и много други. Разликата с индивидуалния трудов договор е, че колективният  не се подписва от работника/служителя и въпреки това има сила за него и регулира неговите права и задължения по трудовото правоотношение. Уговореното между работодателя и заетото лице в индивидуалния трудов договор не може да съдържа  по-лоши условия на труд  от тези,  които са описани в колективния трудов договор. Например не може да бъде уговорено по-дълго работно време от това, посочено в колективния трудов договор, нито пък по-ниско заплащане.

За кого не важат колективните трудови договори?

Те не важат за лицата, които имат фирма и се самоосигуряват (Selbständige mit Gewerbeberechtigung)- като социалните асистенти, които се грижат за възрастни хора и голяма част работят като самоосигураващи се лица. Колективните трудови договори не важат за лицата, които са сключили договори свободно извършване на услуга (Freier Dienstvertrag) или Договор за изработка (Werkvertrag ). Те трябва сами да договарят условията на труда си.  

Къде мога да намеря и разбера кой колективен трудов договор важи за мен?

Работодателят е задължен по закон да  предостави на работно място копие от колективния трудов договор. Също  така работникът/служителят може да попита съответния  синдикат кой важи за него. Това се определя най-вече спрямо това какво точно извършва като труд заетото лице и в кой фирма. Колективините трудови договори могат да бъдат намерени също  и в Интернет:

http://www.kollektivvertrag.at/cms/KV/KV_0

Колко са синдикатите в Австрия и аз към кой синдикат принадлежа?

Синдикатите са 7 в Австрия, те представялават интересите на заетите лица по браншове и преговорят за по-добри условия на труд. Списък с тях и  повече информация може да намерите тук:

http://www.oegb.at/cms/S06/S06_4/gewerkschaften

Как функционират правилата на колективния трудов договор за работника /служителя?

Например, не може да бъде уговорено заплащане, което да е по-ниско от това за конкретната работа, посочено  в колективния трудов договор за определения бранш.  Става дума за едно минимално заплащане за всяка сфера  (Mindestlohn), с което работодателят е длъжен да се съобрази. Ако не го направи, чрез определени институции – Австрийските синдикати (ÖGB) и Камарата на Работниците  (Arbeiterkammer) работникът / служителят може да изисква посочените в колективния трудов договор минимално възнаграждение, допълнително заплащане  при повече работа от уговореното , почивки и други .

Полага ли ми се 13та и 14та заплата (Sonderzahlungen )?

Дали се полагат такива допълнителни плащания не е регулирано в закона, те се дължат само, ако за конкретния бранш е договорено такова заплащане  в колективния трудов договор.


Маг. Милена Панева
Правен съветник
Österreichischer Gewerkschaftsbund
01/534 44-39110
+43 664 6145063
[email protected]

Програмата за консултациите по трудово и осигурително право на български език към Австрийските синдикати  (ÖGB), провеждани от Милена Панева, получава удължение. Правните консултации продължават със сигурност до април 2019 година.  Консултациите са безплатни, те се финансирани от австрийското Министерство на труда, социалните грижи и защита на потребителя. На тях ще Ви бъде  разясняно кой колективен трудов договор важи за Вас и защо тези договори имат голямо значение за австрийското право, полага ли Ви се 13та и 14та заплата, как се доплаща допълнителен труд, какво да направите в случай на некоректен работодател. Може да получите и информация как да станете член на австрийските синдикати и какво правят те, за да защитават правата на  работниците и служителите.

Консултациите по осигурително право ще Ви помогнат да разберете общите правила за осигуряване в рамките на Европейския съюз, както и осигуравяне/ здравно, пенсионно, за безработица и злополука/ в Австрия. Чрез консултациите може да разберете какво да направите, ако работодателят не  изплаща Вашите застраховки. Също така може да получите информация във връзка с нужните документи за легално пребиваване в Австрия, отговорните институции при различни проблеми, пенсиониране в Австрия, уеднаквяване на българско образование в Австрия.