Австрия и България без двойно данъчно облагане (2)

Правителството в България одобри проектите на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Австрия. Това съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Спогодбата с Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото ще замени подписания през 1983 г. аналогичен документ. Сключен при коренно различни икономически отношения между двете страни, той е неефективен и дори затруднява икономическото сътрудничество между България и Австрия, пише в съобщението.

Австрия е един от най-големите и дългогодишни инвеститори в нашата страна, отбелязва пресслужбата на правителството. Новата спогодба гарантира не само защита, но и равнопоставеност на инвестициите, и дава необходимия инструментариум за отстояване на интересите на България като място на инвестицията. В документа се съдържат и механизми за предотвратяване на неоснователното отклонение от данъчно облагане. Включена е и разпоредба, която ще създаде предпоставки за осъществяване на обширен и ефективен обмен на информация с цел осигуряване на прозрачност относно осъществяваните икономически дейности – реализирани сделки и движение на парични средства в междудържавен аспект. За целта е предвидена и възможността за обмен на информация, представляваща банкова тайна. Това ще даде възможност за предприемане на решителни и резултатни действия в борбата с изпирането на пари, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

 


Източник на информацията: www.economynews.bg