Българка на годината 2010

Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) към Министерския съвет на Република България обявява начало на второто издание на годишното отличие „Българка на годината”, с която ще удостои наши сънароднички, живеещи в чужбина.

С тази инициатива ДАБЧ иска да обърне внимание на нашето общество към ролята на българските жени в чужбина, които заслужават признание и насърчителна подкрепа.

Годишното отличие на ДАБЧ е на името на българската светица Злата Мъгленска, чиято памет всяка година се почита от Българската православна църква на 18 октомври. Нейният образ символизира традиционните добродетели на българката и нейната красота, твърдост и воля в най-тежки ситуации, вкорененото у нея човешко достойнство.
Великомъченицата Злата Мъгленска е родена около 1775-1780 г. в с. Слатина (Хриси), Мъгленско (Южна Македония, днес в Гърция). Красивата девойка е отвлечена от богат местен мюсюлманин, който иска да я вземе за жена. Младата българка е подложена на натиск да се откаже от своята християнска вяра и български род – отначало със съблазнителни обещания и дарове, преминали в систематичен тормоз и грубо насилие. Злата остава непоколебима и пред увещанията на своите роднини, с възмущение отхвърля техните страхове и конформизъм, като е решена да се жертва за спасението и на техните души… В проточилата се месеци лична човешка драма проличава яркото морално превъзходство на българката над нейните мъчители. Св.Злата устоява на безчовечните изтезания и предава Богу дух на 18 октомври 1795 г. Нейният подвиг отеква из цялата българска земя, а и сред останалите православни християни. Църквата я канонизира като мъченица и небесна застъпница на поробените християни. Народът ласкаво я нарича и “Света Златинка”, като тачи в нейно лице както мъченичеството, така и своите копнежи за истинска любов между хората, за справедливост и нравствена чистота.

РЕГЛАМЕНТ

За годишната награда „Българка на годината” на името на Св. Злата Мъгленска могат да бъдат номинирани българки, живеещи извън страната, които са имали изяви в обществено значими дейности в различни области:

– принос в опазването и развитието на българското национално самосъзнание и културна идентичност;
– защита на българското национално достойнство;
– значими постижения, свързани с живота на българските общности по света; благотворителни акции, хуманитарни проекти, посветени на България.

Предложения за номиниране на кандидатки за Годишното отличие „Българка на годината” на ДАБЧ ще се приемат от:

– български дружества и организации от чужбина и техни партньори в България;
– български медии от страната и чужбина;
– организирали се за конкретна номинация инициативни групи от българи, както зад граница, така и в България.

Предложения за носителки на отличието се приемат в Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на Република България от 18 октомври – Деня на св. Злата Мъгленска според календара на Българската Православна църква, до 31 декември т.г.

Изпращайте вашите предложения на следния адрес:

Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia 1000, Bulgaria
/за отличието „Българка на годината”/

или на e-mail: aba@aba.government.bg

Предложенията за отличаване с наградата „Българка на годината 2010” на наши сънароднички от чужбина трябва да съдържат в писмен вид мотиви за номиниране на конкретна личност, както и биографична справка на номинирания. Предложенията могат да бъдат допълвани със снимков или друг визуален материал.

Наградата е морална: статуетка – символ на образа на св. Злата Мъгленска с надпис, който съдържа името на носителката, годината на присъждане, надпис и лого на Държавната агенция за българите в чужбина.

УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО

Номинациите ще се разглеждат от специално създадения организационен комитет, който включва личности, доказали съпричастността си към темата българи в чужбина.

Организационен комитет

Организационният комитет е постоянно действащ независим орган. Включва личности, доказали своето отношение към темата българи в чужбина. Съставът на комитета се утвърждава официално от председателя на ДАБЧ.

1. В рамките на срока за номиниране (от 18 октомври до 31 декември 2010 г.) организационния комитет осъществява предварителния преглед на подадените кандидатури;
2. След изтичане на срока за номиниране организационния комитет осъществява избора сред номинираните кандидати и мотивирано предлага на председателя на ДАБЧ за утвърждаване името на носителката (носителките) на наградата “Св.Злата Мъгленска” за съответната година. Изборът се осъществява с абсолютно мнозинство.

Състав на Организационния комитет:

1. Боряна Христова, директор на Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” – председател на ОК;
2. Михаил Белчев – директор на Столична библиотека;
3. Доц.д-р Пламен Митев – декан на Историческия факултет на СУ;
4. Снежана Йовева – началник на ПК на министъра без портфейл;
5. Христо Христов – главен секретар на ДАБЧ;
6. Екатерина Генова – директор на Дирекция “БНТ Свят и региони”, БНТ
7. Валери Тодоров – генерален директор на БНР;
8. Надя Кантарева – главен редактор на в. „Аз Буки”;
9. д-р Ернст Юде, българин от Германия, изтъкнат дарител.

Връчване на наградата

Наградата „Българка на годината 2010” на името на Св. Злата Мъгленска ще бъде връчена на 21 януари 2011 г., един от традиционните женски празници в българския народен календар.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева
старши експерт „Връзки с обществеността” в ДАБЧ
т.: + 359 (2) 935 06 57; 935 06 50
e-mail: l.mumdjieva@aba.government.bg