Австрия реши бюджет 2011 – микс от данъци и съкращения на разходите

За да се справи с големтие държавни дългове, австрийското правителство реши за бюджет 2011 г. микс от данъчни постъпления и съкращения на разходите, предава АПА. Пакетът за икономии е в размер на 2,8 млрд. евро. 1,6 млрд. евро трябва да бъдат спестени, а 1,2 млрд. евро ще дойдат от нови данъци. Предвиждат се по-високи данъци върху горива, тютюн, банки и акции, ще има съкращения на средствата за семейства и социални грижи, повече пари ще има от друга страна за университети и училища.

Данъчните постъпления трябва да възлизат през 2011 г. на 1,2 млрд. евро. Най-големи приходи ще донесат банковият данък и данък върху нефта. Банковият данък ще допринесе с 500 млн. евро, като 340 млн. евро ще дойдат от данък от 0,04 до 0,08% върху вътрешните балансови суми, а 160 млн. от спекулативни сделки. Размерът на данъка ще се определя според големината на банката.

Данъкът върху тютюна ще донесе около 25 до 35 цента на кутия или 150 млн. евро на година (за 2011 г. само 100 млн. евро). Данъкът върху билетите за полети е по германски модел. От 2011 г. за полети в Европа ще има данък от 8 евро, за по-дълги полети до 40 евро. Очакваните приходи са 60 млн. евро за първата година и 90 млн. след това.

Данъкът върху нефта ще бъде увеличен чрез такса за въглероден диоксид в размер на 20 евро на тон, което съответства на увеличение от 5 цента на литър дизел и 4 цента на литър бензин. Това ще донесе 536 млн. евро на година. За облекчение на превозвачите пътният данък за тежкотоварни камиони ще бъде редуциран с 30%.

Който си купи нов автомобил с високи вредни емисии (над 180г въглероден диоксид), трябва да плаща по-висока такса за въглероден диоксид. Тази мярка ще влее в хазната още 25 млн. евро през 2011 г., а през 2014 г. вече 55 млн.

Други 300 млн. евро ще постъпят при закриването на данъчни „дупки” и борба с измамите. Бюджет 2011 предвижда големи съкращения на средствата предимно в сферите семейни и социални грижи, пенсиите ще бъдат намалени сравнително малко. Ще бъде премахната надбавката за многодетни семейства след третото дете, както и надбавка за семейства с един безработен без деца, което ще спести на държавата още 125 млн. евро за 2011 г.


Източник на информацията: www.europe.bg