Безплатни правни консултации на български език по трудови и социални теми във Виена до 2021 година.

Проектът за безплатни правни консултации на български език по трудови и социални въпроси е удължен и продължава до месец април 2021 година. Той се осъществява успешно от 2016 година към Австрийската федерация на синдикатите (ÖGB) с подкрепата на Федералното министерство на труда, здравеопазването, социалните въпроси и защита на потребителите (BMASGK). Гражданите могат да получат безплатни консултации на въпроси свързани с установяване и прекратяване на трудово правоотношение, проблеми на работното място, социално и здравно осигуряване, право на пенсия, както и за легален престой в Австрия и признаване на образованието.

Всички заинтересовани могат да намертя полезна и достоверна информация по темата в ежегодно преиздаваната информационна брошура “Какво непременно трябва да знаете?” Тя е качена и онлайн, на сайта на ÖGB. В нея са обхванати и разяснени подробно темите трудово, осигурително (вкл. разпоредбите за родители и деца) и данъчно право.


За контакти и предварително записване:
Жулиен Желев, маг. Милена Панева
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Referat Organisation, Koordination, Service
1020 Wien, Johann- Böhm- Platz 1
Telefon: +43 1 53 444 39 110
Mobil: + 43 664 2357 757
E-Mail: julien.jelev@oegb.at