Безплатни консултации по пенсионни въпроси за български граждани в Австрия

Съгласно статистиката на публичните служби по заетостта в Австрия, близо 20 хиляди са активните българи на местния пазара на труда. Този брой включва лица, които са заети, тези, които упражняват самостоятелна стопанска дейност, както и тези, които са регистрирани в AMS и са в период на търсене на работа. Притежаващите осигурителни периоди в двете държави се повишават ежегодно от 2007 г. насам средно с около 15 %. Всички тези лица в по-голяма или в по-малка степен се интересуват от своите пенсионни права. Логично следствие е, че нарастват въпросите, свързани с възможностите за преизчисляване на българска и австрийска пенсия, както и какви са начините за изплащане на пенсии, отпуснати от двете държави. От началото на 2019 г. растат и запитвания, свързани с новите правила за изчисляване на пенсиите в България.

Поради тази причина Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България (СТСВ) във Виена организира консултации по пенсионни въпроси за български граждани в Австрия в периода 05 – 08. октомври 2019 г. Всички заинтересовани ще могат да получат информация, свързана с условията за придобиване на право на пенсия, преизчисляването и изплащането на пенсии съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност на Европейския съюз, начините за изплащане на пенсии, отпуснати от двете държави и др. По време на събитията ще присъства и ръководителят на СТСВ към Посолството, госпожа Божидара Бочева, както и г-н Жулиен Желев, правен съветник към Австрийската федерация на синдикатите (ÖGB).


КЪДЕ: 1040 Wien, Kühnplatz 8, Stiege 1 und 2.
КОГА: 

1. НА 05. ОКТОМВРИ (СЪБОТА) И 06. ОКТОМВРИ (НЕДЕЛЯ)
между  10.00 и 13.00 часа консултации само с експерти на НОИ

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси на екипа от български експерти, командировани от НОИ във Виена. Желателно е предварително записване на следната електронна поща: [email protected] В случай че имате конкретен проблем, който искате да бъде обсъден, моля да ни предоставите повече информация за него, за да могат експертите да се подготвят предварително.

2. НА 08. ОКТОМВРИ 2019 Г. (ВТОРНИК)
между 9.00 и 16.00 часа

съвместни българо-австрийски консултации с експерти от PVA, SVA, НОИ. Два екипа от представители на българския НОИ и австрийските осигурителни институти – PVA и SVA ще предоставят индивидуални консултации по конкретни казуси, свързани с преценка на пенсионни права на живеещи в България или Австрия лица.

Срещите с експертите от двете държави ще се проведат по предварително изготвен график. Необходимо е предварително записване на час на следната електронна поща: [email protected] или на телефон 01 / 505 31 13, лице за контакт: г-жа Божидара
Бочева. Не забравяйте да посочите в кой от изброените три дни, желаете да се включите.

За повече информация натиснете тук: www.facebook.com/events/772547293191787/.