Регистрация на чужденци – Anmeldebescheinigung

Слабата информираност на българските граждани относно правата и задълженията им на европейски граждани, пребиваващи на територията на Република Австрия, води често до неволни нарушения на законите.  Един от най-често срещаните проблеми е неправилното тълкуване на понятията  „ свободно движение” и „постоянен престой” в Австрия. За постоянно пребиваващи се счита всеки, който се е установили за повече от три месеца на територията на Република Австрия.

Освен за адресна регистрация (Meldezettel), всeки български граждани, постоянно живеещи в Австрия, трябва да поддаде документи в МА 35 (Einwanderung, Staatsbürgerschaft, Standesam) за получаване на т.н. Anmeldebescheinigung. Това трябва да стане в срок от три месеца след издаването на адресната регистрация. Този документ е особено важен за легалното пребиваване в алпийската държава и неговата липса води след себе си и по-нататъшни трудности, свързани с достъпа на българския гражданин до някои социални придобивки – достъп на децата до местните училищни заведения, детски надбавки, общинско жилище, социални помощи и други подобни.

ВНИМАНИЕ: Български граждани, легално пребиваващи на територията на Република Австрия от преди 01.01.2006 година няма нужда да поддават документи за Anmeldebescheinigung.

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ:

 • валиден международен паспорт
 • удостоверение за адресна регистрация (Meldezettel)
 • удостоверение за сключена здравна застраховка или европейска здравноосигурителна карта
 • удостоверение за наличието на финансови средства

Anmeldebescheinigung може да бъде издаден на всеки български гражданин/ка при условие, че спада към една от следните категории (според целта на пребиваване):

 • Работници, служители (стажанти), ученици;
 • Лица, пребиваващи в рамките на програмата Au-Pair;
 • Самонаети лица;
 • Студенти;
 • Частни лица;
 • Съпрузи/деца/родители/ на съпруга/съпругата, които пристигат след или придружават гражданин на ЕИП/Швейцария;
 • Новородени;
 • Партньори, които пристигат след или придружават гражданин на ЕС.

Доказването на “налични финансовите средства” става по различни начини, в зависимост от категорията към която спадате. Също в зависимост от нея се определя и размера на “минималната месечна издръжка”, която трябва да имате в наличност.

ПРИМЕР: Българските студенти трябва да докажат наличието на приблизително 5 000 евро за издръжка, което може да стане чрез представянето на най-обикновено банково извлечение (Kontoauszug).

 

АДРЕС: MA 35
Dresdnerstrasse 93
1200 Wien, Österreich

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Пн., Вт., Чт., Пт.: 8:00 – 12:00 ч.,
Чт.:15:30 – 17:30

КОНТАКТ:

Тел.: +4314000 вътр. 35241, (-48)
Факс: +4314000 99 35240
Е-Мail: 50-ref@ma35.wien.gv.at