Получаване на документ за постоянен престой в Австрия/ Bescheinigung des Daueraufenthaltes

Не за пръв път говорим за важността на документа за постоянен престой в Австрия/Bescheinigung des Daueraufenthaltes и ще продължим да дискутираме по темата, заради ред недоразумения, свързани с получаването му.

„Защо трябва да получим този документ, след като вече притежаваме документ за продължителен престой/ Anmeldebescheinigung?“ – е най-честият въпрос, задаван от нашите съграждани. Каква е разликата между двата документа, какво повече ще ни даде вторият документ за престой?

В подобни ситуации, решаваща роля изиграват и съветите на служителите от институцията, която урежда административно легализирането на престоя на  европейските граждани- във Виена МА35, които сполучливо успяват да разубедят желаещите да си извадят документа за постоянен престой в Австрия/ Bescheinigung des Daueraufenthaltes. А когато достъпът на гражданите до редица социални придобивки бива отказан поради липса на документ за постоянен престой в Австрия/ Bescheinigung des Daueraufenthaltes, в повечето случаи е вече късно!

Какво трябва да знаем, преди да подадем молба за получаване на документа за постоянен престой в Австрия/ Bescheinigung des Daueraufenthaltes?

Най-важното нещо е предварително да се подготвим добре и да бъдем сигурни, че отговаряме на условията за получаване на документа. Има случаи, в които лицето подава молба, не отговаря на условията за получаването на документа за постоянен престой в Австрия/ Bescheinigung des Daueraufenthaltes, в момента не отговаря и на условията за задържане на вече получения Anmeldebescheinigung и институцията не само че не му приема молбата за втория документ, а дори подава сигнал към полицията за чужденците, че лицето пребивава неправомерно в държавата.

Полицията, от своя страна, е задължена да проследи сигнала и да призове лицето да даде обяснение какво е основанието на пребиваването му в държавата. Ако лицето не  отговаря на поне едно от петте основания за Anmeldebescheinigung, до две седмици трябва да напусне държавата, като полицията му отнема и Anmeldebescheinigung.

BGKontakti – директен контакт с българските експерти и специалисти във Виена

Лицето е задължено да се отрегистрира от адреса си, което може да се направи във всеки магистрат в една от общините и да изпрати копие на документа- Abmeldung- на полицията. Често лицето получава от полицията документ, който да предаде в австрийското посолство в България, след като се прибере. Служителите на посолството го подпечатват и го изпращат обратно на полицията като доказателство, че лицето наистина е напуснало Австрия и се е прибрало в държавата по произход. Разбира се, като европейски гражданин, лицето може да се върне без проблем отново в Австрия, като наново трябва да направи постъпки за получаване право на продължителен престой Anmeldebescheinigung.

Какво значи да отговаряме на условията за получаване на Bescheinigung des Daueraufenthaltes?

Огромна част от хората са на мнение, че като получат Anmeldebescheinigung, престоят им в Австрия е уреден за постоянно и не са длъжни да правят каквото и да е за в бъдеще. Пребиваващите в провинция Виена не са контролирани често от съответните местни органи, поради недостиг на административен персонал, което далеч не означава, че не са в нарушение. За разлика от пребиваващите в другите провинции на държавата, където при най-малкото нарушение, институциите подават сигнал на полицията и тя своевременно ги контролира. Например- ако някой е получил Anmeldebescheinigung като назначено лице на трудов договор със заетост минимум 5,5 часа на седмица и спре да работи, ако не отговаря на другите 4 условия, документът му за продължителен престой става невалиден. Или ако е уволнен и не се е записал в бюрото по труда или се е записал няколко дни по-късно- тези няколко дни са фатални за валидността на Anmeldebescheinigung.

За да успее да получи без проблем документа за постоянен престой в Австрия/Bescheinigung des Daueraufenthaltes, лицето трябва да е спазвало условията за Anmeldebescheinigung 5 години, без никакво прекъсване през този период от време. Разбира се, не е задължително основанието да остане едно и също, но е важно да няма нито ден прекъсване при смяната.

Пример: болногледачка работи като самонаето лице и показва достатъчно доход на месец, въпреки, че смените и са на 28 дни. Осигуровките и са също редовно плащани. В един момент решава да започне работа като помощник в старчески дом и е назначена, след което става безработна и получава обезщетение от бюрото по труда, но преди да и изтече обезщетението срещу безработица и мине на социална помощ от бюрото по труда- Notstand- започва отново работа. Междувременно не е имала прекъсване нито един ден и всяко нещо е следвало непосредствено предходното. Ето в този случай, при изминали 5 години, тя има право- с изрядно подготвена документация- да подаде молба за Bescheinigung des Daueraufenthaltes.

Бихме искали да опишем подробно как да се подготви пакета от документи, преди лицето да подаде молба, но при всяко основание документацията е различна, както и всеки случай е строго индивидуален, което обезсмисля намерението ни.

Трябва да споменем, че има случаи, в които лицата имат право да получат Bescheinigung des Daueraufenthaltes предварително- т.е. преди изтичане на 5 години, но понеже това са много специфични случаи и параграфа, който урежда легализирането на престоя често има скрити тълкувания, няма да ги обсъждаме в тази статия, а ще помолим всеки, който има интерес, да се свърже с нас за повече информация.

Прочетете също:


Имате въпроси свързани с легалното пребиваване в Австрия? Имате затруднения при попълване и подаване на документи? За подробна информация и съдействие се свържете с консултантите на Информационен център КОМПАС.

Автор: ММаг. Нина Василев-Занешев
експерт и консултант

Адрес: Ottakringer Straße 94, A-1180
Facebook: Beratungszentrum für neue EU BürgerInnen
Телефон: +4369919035035