Обща информация

Обезщетение за безработица и социални помощи за дълготрайна безработица

Обезщетение за безработица и социални помощи за дълготрайна безработица Новото правителство на Австрия започна своя мандат с предложения за множеството законодателни промени и стратегия как…