Meldezettel – Адресна регистрация

Виена

Адресна регистрация (Meldezettel – Bestätigung der Meldung)

Всеки, живеещ или временно пребиваващ на територията на република Австрия, е задължен да се регистрира пред отговорните органи на властта в определен срок!

  • Регистриране (Anmelden): Трябва да бъде извършено до три дена след настаняването в жилището(студентското общежитие),
  • Отрегистриране (Abmelden):Извършва се в период от три дена преди или след напускането на жилището,
  • Пререгистриране (Ummeldung): Трябва да бъде извършено до 1 месец при промяна на адреса.*

*При попълване на формуляра (Bestätigung der Meldung), за пререгистриране, може да се отрегистрирате автоматично, без да е нужно допълнително ходене до отговорните органи на предишното вимясто на живеене.

Важно: При попълване на формуляра, ви съветваме да маркирате с кръстче “Постоянно местожителство” (Hauptwohnsitz) – улеснява при признаването на шофьорската книжка, при смяна на целта на престоя, получаване на гражданство и в много други случаи.

Необходими документи:

  • Задграничен паспрорт, или друг документ доказващ вашата самоличност,
  • Дубликат от акта за раждане, при първата регистрация (преведен и легализиран),
  • Изрядно попълнен формуляр за “Адресна регистрация” (Meldezettel)*,
  • Договор с наемодателя (Mietvertrag).

* Формуляра може да бъде закупен от т.н.”TABAK” или безплатно от отговорната служба.
Регистрацията може да бъде извършена лично или чрез опълномощено лице, с оригиналните документи и заверени копия.
Процедурата по адресната регистрация е напълно безплатна.


Подобни статии: