Neustartbonus – Финансова помощ за служители в сферата на гастрономията и туризма в Австрия

Моделът Kurzarbeit в Австрия е отлично адаптиран към сферата на гастрономията и туризма в алпийската държава. Благодарение на него много служители успяха да запазят своите работни места. Финансовата подкрепа Neustartbonus под формата на бонус е едно добро и практично допълнение към вече предприетите мерки за туристическата индустрия.

Тенденциите в сферата на гастрономията са оптимистични – откакто ресторантите отвориха отново врати за своите клиенти, 5000 мъже и жени успяха да възобновят работата си в Австрия. Много фирми в бранша все още не работят на пълен капацитет, но се наблюдава нужда от работна ръка – кетъринг фирмите в момента търсят усилено работници на непълно работно време.

Макар и хубава новина, това означава преди всичко, че много служители не могат да намерят работа на пълен работен ден. В много случаи обезщетението за безработица (Arbeitslosengeld) е по-високо от предлаганата в момента заплата. Това принуждава много професионалисти и хора с опит да търсят реализация в други индустрии. За подобни ситуации вече има решение и подкрепа от страна на държавата – бонус за ново начало (Neustartbonus). Целта е възможно най-бързо да се наемат безработни хора.

Neustartbonus – Бонус за ново начало

Neustartbonus е създаден с цел да подпомогне служители от бранша, които на този етап все още не са успели да си намерят работа на пълно работно време (Vollzeitbeschäftigung). Ако работникът намери работа на съкратено работно време (Teilzeitbeschäftigung) на поне 20 часа седмично, то неговата заплата ще бъде увеличена до 80% от последната нетна заплата за период от максимум 28 седмици (6 до 7 месеца).

Този бонус е социален инструмент, който трябва да улесни и мотивира фирмите да наемат отново своя персонал или да назначат нов такъв. Очакванията са чрез него да се създадат до 20 000 работни места в рамките на следващите месеци.
От средата на месец юни 2020 година служителите могат да кандидатстват за Neustartbonus чрез Агенция по заетостта – AMS. Бонусът ще се получава ежемесечно, като сумите ще се превеждат директно по сметката на служителите от Агенцията по заетостта.


Прочетете също: