No Image

Условия за пенсиониране в Австрия

Вид на програмата: Социална осигурителна система  Покритие: Наемните работници с доход от поне 376,26 € на месец, както и стажантите. Специални правила има за миньорите,…


No Image

Пенсиониране

Регламентите на Европейския парламент за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) No883/2004 и Регламент (ЕО) No987/2009) гарантират правата на всички граждани на държавите-членки…


No Image

Представяне на сборника „Текстът Левски –прочити в свой и чужд контекст“ във Виенския университет

В Института по славистика на Виенския университет, на 16 юни т.г. се състоя представяне на сборника „Текстът Левски – прочити в свой и чужд контекст“….