Конференция “Идентичност и интеграция”

В периода 2006–2008 г. интердисциплинарен екип от научни сътрудници в различни институти на БАН направи серия интервюта и разговори с представители на българската общност в Австрия, които очертаха нейните основни проблеми. Бяха събрани биографични и автобиографични разкази, спомени и истории, които са част от своеобразен български архив.

В езиковедски план бяха откроени интересни езикови явления, етнографски и фолклорни факти, въпроси, свързани с езиковото планиране и езиковата политика в Австрия, както и възможността за изучаването на български език като майчин език в някои австрийски училища, които също бяха обект на проучване.

Акцент в изследванията на етнолозите и фолклористите бе проследяването на миграционната политика в Австрия спрямо българите в контекста на европейската миграционна политика.Основните изводи от изследването са съхраняване на националната идентичност в условия на интеграция в чуждо национална – и чуждо езикова среда., за това и конференцията се нарича: „Идентичност и интеграция”.


Изследователският екип изказва своята сърдечна благодарност за подкрепата на:
Австрийската академия на науките – Балканска комисия.
Държавната агенция за българите в чужбина.

Проектът е подкрепен от:
„КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИНСТИТУТ ПО ФОЛКЛОР ИНСТИТУТ ПО ЕТНОГРАФИЯ С МУЗЕЙ
ПОСОЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В АВСТРИЯ
БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „ДОМ ВИТГЕНЩАЙН”


02 ноември и 03 ноември 2009 г.

БКИ „Дом Витгенщайн”

конферентна зала

(1030 Wien, Parkgasse 18)

ПРОГРАМА:

09.30 ч. Официално откриване с приветствия на

г-н Ради Найденов – посланик на Република България в Австрия,

проф. Хайнц Миклас – Институт по славистика на Виенския университет

г-н Борислав Петранов – директор на Българския културен институт „Дом Витгенщайн” – Виена

І панел: водещ – Владимир Пенчев

10.00 ч. Константин Гърдев, „Културно-просветен живот на българите в Австрия от Първата световна война до 50-те години на XX век.”

10.20 ч. Анна Кръстева, „Българските миграции в балканска, европейска и международна перспектива”.

10.40 ч. Нина Василева, „Интеграция на българите в Австрия”

11.00 ч. дискусия

11.15 ч. кафе–пауза

ІІ панел: водещ – Анелия Касабова

11.30 ч. Владимир Пенчев, „Образът на своето и чуждото у австрийските българи.”

11.50 ч. Ана Кочева, „Резултати от билингвалната интерференция в езика на българите във Виена”

12.10 ч. Росица и Ясен Стоянови, „Нашата интеграция в Австрия”

12.30 ч. дискусия

13.00 ч. обедна почивка

ІІІ панел: водещ – Анна Кръстева

14.00 ч. Борислав Петранов, „Културни политики сред българската общност в Австрия”

14.20 ч. Румяна Прешленова, „Интеграция чрез образование: Българските студенти в Австрия 1879-1918”

14.40 ч. Анелия Касабова, “Добрият вкус изисква…” (Храната в интеркултурен контекст)

15.00 ч. Веселка Тончева, „Българската народна музика в живота на различни поколения български емигранти във Виена”

15.20 ч. дискусия


03 ноември 2009 г., (вторник)

І панел: водещ – Ана Кочева

10.00 ч. Ирина Владикова, – „Обучението по български език във Виена”

10.20 ч. Иван Карчев, – „Електронните медии в живота на българската общност”

10.40 ч. Славка Керемидчиева, – „Особености на публицистичния стил на българските езикови общности в чужбина” (в съпоставка с печата в България)

11.00 ч. дискусия

11.30 ч. кафе–пауза

ІІ панел: водещ – Веселка Тончева

11.45 ч. Жанина Драгостинова, – „Моите срещи с българските турци в Австрия”

12.05 ч. Снежана Йовева-Димитрова, – „Дискурсивни варианти в и спрямо чуждоезична среда”

12.25 ч. дискусия

13.00 ч. закриване на конференцията