Научна конференция “Идентичност и интеграция”

На 2 и 3 ноември 2009 г. в заседателната зала на БКИ „Дом Витгенщайн” във Виена се състоя научна конференция, посветена на българската общност в Австрия. Конференцията бе организирана от Института за български език, Института за фолклор и Етнографския институт с музей при Българската академия на науките, съвместно с Посолството на България в Австрия и Българския културен институт „Дом Витгенщайн”. Тя беше подкрепена и от Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз.

Конференцията беше открита от посланик Ради Найденов, проф. Хайнц Миклас от Института по славистика при Виенския университет и от директора на БКИ „Дом Витгенщайн” Борислав Петранов. Беше прочетено и приветствие до участниците от министър Божидар Димитров. В двата пленарни дни бяха проведени пет заседания. Имаше многобройни и интересни дискусии с участието на представители на българските дружества, българските медии във Виена и представители на неправителствени организации. Предстои издаване на сборник с материалите от конференцията.

Екипът от БАН В периода 2006 – 2008 г. интердисциплинарен екип от научни сътрудници в различни институти на БАН направи серия интервюта и разговори с представители на българската общност в Австрия, които очертаха нейните основните проблеми. Бяха събрани биографични и автобиографични разкази, спомени и истории, които са част от своеобразен български архив.

В езиковедски план бяха откроени интересни езикови явления, етнографски и фолклорни факти, въпроси, свързани с езиковото планиране и езиковата политика в Австрия, както и възможността за изучаването на български език като майчин език в някои австрийски училища, които също бяха обект на проучване. Акцент в изследванията на етнолозите и фолклористите бе проследяването на миграционната политика в Австрия спрямо българите в контекста на европейската миграционна политика.

Основните изводи от изследването са съхраняването на националната идентичност в условията на интеграция в чуждонационална и чуждоезикова среда, затова и конференцията се наричаше: ”Идентичност и интеграция”.


Снимките са от архива на БКИ “Дом Витгенщайн” във Виена