Откриване на изложба с български икони в галерия “ГАМА” в Фриедрихсхов, Австрия

В Голс, само на няколко километра от Фридрихсхоф, всяка година в началото на юни се празнува деня на Христо Ботев. Именно този ден бе избран за откриването на изложба на икони в галерия „Гама“. Нима не е за отбелязване, че благодарение на патриоти като Ботев и на активната политическа дейност на българските манастири, които са държали будно народното съзнание, се е запазила нацията ни! А Иконата е присъствала неизменно като художествен обект и духовен пазител в ежедневието на съотечествениците ни в годините на подтисничество.

Двама млади български творци- Злати Гочев и Стефка Николова, представиха своето творчество, посветено на иконописа. Гюнтер Швайцер очарова българската публика с песента си, която специално е посветил на революционера Христо Ботев. Йонка Цветкова за пореден път доказа на австрийската публика, че българския глас няма равен на себе си. „Хубава си моя горо“ запяха всички.

Българския състав за народни танци „Китка“ зашемети многобройната публика с темперамента си. Към изброените ухания на родно ще прибавя българския кът със спомени и вкусния боб по манастирски, които пресъздаде Любомир Георг. Екипа на БНТ със сигурност ще занесе до България усещането за всичко което ние не сме забравили.

Собствениците на га;ероя “ГАМА” изказват специални благадарности на Г-н Борислав Петранов, който допринесе за осъщесвяване на изложбата.

Галерия „Гама“

2424 Zurndorf. Friedrichshof, Römerstr.7.
Изложбата е до 24 юни 2011
петък от 17 h до 22 h, събота от 10 h до 22 h и неделя от 10h до 13 h.
Телефон за контакт 06991 941 9548