Seestadt Tower – изложба на Катерина Димитрова

Нашата сънародничка Катерина Димитрова е художничка и графичен дизайнер, която живее и работи във Виена. Завършва Университета за приложни изкуства във Виена и работи на свободна практика по различни културни проекти. В своите творби тя често се занимава с темите за природосъобразност, идентичност, националност, принадлежност и фолклор.

Като вдъхновение за проекта “Seestadt Tower” служат множеството празни пространства по света, който са трансформирани в ателиета, галерии или музеи. Тази трансформация на целта на едно пространство и неговата потребност към обществото стои в основата на избраното от нея пространство за този проект. За разлика от конвенционалната “бял куб” галерия, 5-етажният полуотворен Flederhaus предлага разширена форма на художествено изследване, при която най-разнообразните влияния и параметри на сградната структура и околната среда на Seestad влияят на творческото изпълнение. Временното използване на Flederhaus и новата му художествена интерпретация също съответства на идеята за културна природосъобразност, вече съществуващо пространство се приспособява към ново предназначение.

Като куратор на проекта, Катерина работи със селекция от художници (Bianca Phos, Luisa Hübner, Miriam Laussegger, Sascha Alexandra Zaitseva, Matthias Ramsey, Lukas Dworschak, Max Freund, Ahmed Thaer) , живеещи във Виена и работещи в голямо разнообразие от художествени  медии, както и в сътрудничество с колектива “Contemporary Matters”.

В първата изложба   „Seestadt Tower“ през август 2021 г.ще се видят  различни художествени позиции по темата за градското биоразнообразие. Градското биоразнообразие определя изобилието от организми, от бактерии, растения, животни до хора, които съставят една екосистема в определена градска среда. Днес градовете заемат 3% от сухоземната територия на Земята и в тях живее малко над 50% от населението на планетата. Според прогноза на ООН през 2050г. броят на хората, живеещи в градове, ще достигне 6,3 милиарда души.

Към изложбата ще бъде публикуван и каталог, който ще документира креативният процес, ще съдържа задълбочено проучване по темата, ще има интервюта с кураторката, художниците и фирмата, която строи студентски общежития, в които има място за гнезда за прелетните птици.  

За финансирането на част от проекта е стартирана кампания за събиране на средства: www.startnext.com/seestadt-tower Младата българска кураторка ще се радва и бъде безкрайно благодарни на всички, които подкрепят този прекрасен проект.


Полезни линкове: