данъци

такси и данъци в Австрия

Възстановяване на данъци в Австрия при двойно домакинство и пътуване до семейството в България

При определени условия данъкоплатецът в Австрия може да включи разходите свързани с воденето на двойно домакинство и пътуванията между двете домакинства в годишната си данъчна декларация.