Информация

Правна помощ в Австрия и ЕС

Във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) съществуват системи за правна помощ както за граждански, така и за наказателни производства. Правото на правна помощ позволява…


Детски надбавки в Австрия – Familienbeihilfe

“Семейната помощ” (Familienbeihilfe) в Австрия е един от основните  държавни инструменти за подкрепа на семействата. Тя е достъпна за всички правомерно усановени в Австрия родители, независимо от гражданството, правото на работа и доходите.  Чрез нея държавата “поема” отчасти разходите на родителите по издръжката на децата.  Изключение прави само групата на студентите – лица, които пребивават на територията на република Австрия с цел получаване на висше образование.