Кратка информация за портала www.bgmedia.at

Обща информация за потребителите на този портал:

Основната част от потребителите и гостите на информационния портал www.bgmedia.at са българи, живеещи на територията на Република Австрия. Другата голяма част са такива, които имат намерение и обмислят възможността да дойдат и да се установят тук и са в процес на търсене, събиране и анализиране на полезна и важна информация, нужна за успешното осъществяване на техните планове.

Статистиката за посещаемостта на портала се води от австрийската фирма World4you Internet Service GsmbH и обхваща период от 12 месеца. За повече информация посетете линка: www.bgmedia.at/stats/ При един по-задълбочен анализ на водената статистика може установите, че информацията, която се съдържа в портала, представлява голям интерес за неговите посетители и гости. Именно когато се нуждаят от информация и помощ, те се насочват към него и го посещават ежедневно. Това, от друга страна, го прави интересен за рекламодатели и спонсори, чиито целеви групи съвпада с потребителската група на портала.