По времето на Карл Велики, Виенската гора се е наричала Българска гора – Bulgerewalt

Автор: адв. Борис Методиев ([email protected])

Автор: адв. Борис МЕТОДИЕВ

www.metodiev.at

Виенска гора или Българска гора около град Виена по времето на Карл Велики: Саксонска световна хроника

Виенска гора или Българска гора по времето на войната на Карл Велики срещу аварите (791/803).

Информацията, че някога в днешната Виенска гора около австрийската столица град Виена[1] е имало българи, и че тя тогава се е казвала Българска гора ни дава т.нар. Саксонска световна хроника[2], която е първата немска универсална хроника, създадена вероятно през 1229 г.[3] Всичко това научаваме от новата книга на Хайнрих Кунстман (Heinrich Kunstmann, Die historischen Hintergründe der Nibelunge nôt: Baierischer Bulgarenmord, Karl des Großen Awarenfeldzug und die Ungarn (2019). На страница 28 Кунстман цитира на старонемски точното място на хрониката, където се споменава Българската гора или Bulgerewalt (Интернет линк: трета точка под линия). В хрониката между другото става въпрос за военния поход на Карл Велики срещу аварите (791 г. bis 803 г.), който протича от реката Енц (около град Линц) към Българската гора (старонемски: Bulgerewalt): в контекста на войната с аварите, изразът Българската гора (Bulgerewalt) означава без съмнение днешната Виенска гора.

Българите са съставна част от Аварското царство и печелят силно политическо влияние през VII век[4]. Саксонската световна хроника засега вероятно е единсвения източник, който използва изразът Българска гора (Bulgerewalt) за днешната Виенска гора[5]; въпреки това този израз е достатъчен, за да се предположи, че тогава във Виенска гора е имало Българи, както пише цитирания Кунстман. За информация, днешна Австрия съществува от 996 г. Несъмнено Карл Велики завладява най-късно през 803 Българската гора (Виенската гора) и постепенно българите са асимилирани. Интересно е обаче обстоятелството, че свети Методий мисионира на славянски в този регион (Великоморавия) от 870 г. до 885, а българският княз Борис се среща с франкския крал Людовик Немски през 864 г. в Тулн до Виена, за да сключи съюз[6]. Днешния град Виена граничи с Великоморавия, а преди това до 803 е бил част от Авария.

Баварското убийството на българите през 631/632 и борбата на българите предвождани от Алциок за аварския трон

Кунстман съобщава информацията за Българската гора (Виенската гора) във връзка с друго по-ранно събитие, тъй нар. баварско убйство на българите през 631/632 г., което според него се е състояло на около 200 км западно от Българската гора (Виенската гора) и по-точно в района на днешното грандче Пулгарн (Pulgarn/Bulgarn) близо до град Линц и близо до тогава граничната река Енц (Еnns) между баварци и авари. За уточнение тогава районът между Българската гора и граничната река Енц е спадал към Аварското царство (570 г. до 803 г.), за чийто трон са претендирали Българите, които явно са били добре интегрирани в това царство (според Монемвасийската Хроника „аварите са хунски и български народ“) .

Оригинална информация за събитията ни дава Хрониката на Фредегар[7]. През 631/632 eдин аварин и един българин се борят за трона на Аварското царство. Българите са победени и 9000 конници от тях със семействата се оттеглят към Бавария. Те молят за презимуване, което им е разрешено. По-късно по заповед на франкския крал почти всички българи са изненадващо убити; спасява се само предводителя на българите Алциок с гвардията си от 700 конници заедно със семействата. Той се оттегля в словенската Виндиш марк (Mark Vinedorum) и остава няколко години. По-късно Алциок с войската си се премства мирно в Италия.


[1] Виенската гора започва днес от престижните жилищни квартали на град Виена.

[2] Sächsische Weltchronik – MGH Deutsche Chroniken. 2 Hsg. L. Weiland. ND: München 1980, 147, 29ff.

[3] Kunstmann, Die historischen Hintergründe der Nibelunge nôt: Baierischer Bulgarenmord, Karl des Großen Awarenfeldzug und die Ungarn (2019) 28: https://books.google.bg/books?id=Z8mbDwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=kunstmann+bulgerewalt&source=bl&ots=ludmuVTi4i&sig=ACfU3U3ZmzoQXKQRUU6OfSc5fS4kcNhfsw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwjZqqSNlu7jAhWVi1wKHfmFDkEQ6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q=kunstmann%20bulgerewalt&f=false, 06.08.2019.

[4] Pohl, Die Awaren: ein Steppenvolk im Mitteleuropa, 567-822 n. Chr (2007) 217.

[5] Laut Auskunft des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 01.04.1986.

[6] Zäuner, Halbseidenes mittelalterliches Wien… (2019): https://books.google.bg/books?id=dA6UDwAAQBAJ&pg=PT88&lpg=PT88&dq=boris+tulln+ludowig&source=bl&ots=j2gIt3DU8m&sig=ACfU3U2jKMJ6WgnXOahFG2YWQosa5-fEpg&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwjEgNmDo_3jAhUaUhUIHdmlDzcQ6AEwDXoECAkQAQ#v=onepage&q=boris%20tulln%20ludowig&f=false 12.08.2019

[7] Pohl, Die Awaren: ein Steppenvolk im Mitteleuropa, 567-822 n. Chr (2007) 269.