Моменти изисквания за влизане в Австрия | 23.08.2021

Пътниците, които влизат в Австрия от България и могат да удостоверят, че през последните десет дни са пребивавали само в България, трябва да представят едно от следните 3 доказателства за нисък епидемиологичен риск: 

3G-условия / 3G – Regel

1.PCR или антигенен тест, потвърждаващ, че посоченото в него лице е с отрицателен резултат за SARS-CoV-2. Сертификатът от теста трябва да съдържа минимум следните данни:

  •  име и фамилия на тестваното лице,
  • дата на раждане,
  • дата и час на вземане на пробата,
  • резултат от теста,
  •  подпис на лицето, провеждащо теста, както и печат на институцията, провеждаща теста, или бар код или QR код.

Резултатите от тестовете и медицинските удостоверения престават да бъдат валидни, ако към момента на преминаване на границата пробата е била взета преди

  • повече от 72 часа в случай на молекулярно-биологичен тест (PCR тест),
  • повече от 48 часа в случай на антигенен тест и
  • повече от 24 часа в случай на антигенен тест за домашна употреба, който е регистриран в официална система за обработка на данни.

2. Сертификат за ваксинация срещу COVID-19 с ваксина, посочена в допълнение В:
    Сертификатът за ваксинация трябва да отговаря на следните изисквания:

  • втора ваксинация, не е извършена преди повече от 270 дни 
  • При ваксината на Johnson & Johnson  е достатъчна само една ваксинация, при условие че са минали 21 дни от ваксинацията и тази ваксинация не е извършена преди повече от 270 дни, или
  • ваксинация, при условие че е проведен положителен молекулярен тест за SARS-CoV-2 най-малко 21 дни преди това или има наличие на неутрализиращи антитела преди ваксинацията, но не повече от 270 дни.

3. Сертификат за преболедуване от COVID-19 през последните 180 дни или сертификат за наличие на неутрализиращи антитела, не е по-стар от 90 дни

Информационно видео по темата: 

Pre-Travel-Clearance

Важно: Ако не може да се представи нито едно от тези така наречени  3G-условия,  трябва да се извърши електронна регистрация (Pre-Travel-Clearance) и да се направи тест за COVID-19 незабавно, но най-късно в рамките на 24 часа след влизането. Не се изисква карантина.

Електронният формуляр за регистрация можете да намерите  на този сайт: https://entry.ptc.gv.at/

Ако електронната регистрация не е възможна, по изключение тя може да се извърши чрез попълване на формуляр на хартиен приносител.

Придружаващите документи трябва да бъдат представени на немски или английски език.

 

Деца до 12 годишна възраст

За непълнолетните лица до навършване на 12-годишна възраст се прилагат същите условия и правни последици, както за пълнолетните лица, под чийто надзор пътуват, с изключение на задължението да бъдат тествани. Ако се счита, че карантината на възрастния, под чийто надзор пътуват непълнолетните, е приключила, карантината за тях също се счита за приключила.

Полезни линкове и документи по темата: 

 • Ärztliches Zeugnis in deutscher Sprache / Медицинско потвърждение на немски език (А) може да намерите тук
 • Medical Certificate in English / Медицинско потвърждение на немски език (B) here
 • Списък на ваксините (C)  тук
 • Формуляр за регистрация при влизане на немски език  (D) може да немерите тук
 • Формуляр за регистрация при влизане на английски език (E) here
 • Bestätigung über die unbedingte Notwendigkeit der Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung / Потвърждение за абсолютно наложително използване на медицинска услуга (F) hier
 • Confirmation of absolute medical necessity to use medical service (G) here 
 • Страни и области с по-нисък епидемиологичен риск (приложение 1) тук
 • Мутации на вируса (приложение 2тук

Прочетете също: