Умни светофари във Виена разпознават желанията на пешеходци

През есента на 2019 г. във Виена ще бъдат монтирани нови умни светофари, които ще разпознават пешеходците и ще спират автомобилния поток по улиците. Проектът “Оптична детекция” беше представен по време на Дните на Виена в София още през 2017 г. След приключване на тестовата фаза “мислещите” светофари последователно ще заменят около 200 стари устройства с бутони, които превключват сигналите от червено към зелено. Новата система ще бъде включена и в пакета за сигурност на училищата, разработен от Община Виена. Технологията увеличава безопасността на децата ни по пътя към училището, казва заместник-кметът по транспорта Мария Василаку. Местата за “умните” светофари ще се определят след консултации с отделните райони и общинската служба,  oтговаряща за транспорта. Технологията е разработена и тествана от Техническия университет в Грац в сътрудничество с Виенската община. На бъдещите “умни” светофари ще има монтирана  видеокамера, свързана с компютър, която ще сканира пространство на
височина около четири метра и на разстояние от около осем метра.

Алгоритъмът на софтуера ще анализира за секунди предполагаемия по-нататъшен ход на пешеходеца и ще определя дали той се кани да пресече улицата или не, след което ще препраща тези данни към светофара. В момента, в който пешеходецът достигне светофара, червеният сигнал веднага ще бъде сменен със зелен.

Общината подчертава, че техническите средства се използват изключително само за разпознаване на движенията и не могат да бъдат използвани за наблюдение. Всички данни се обработват на място и веднага след това се изтриват.


Други интересни статии за живота във Виена: