Видове реклама на www.bgmedia.at

Информационният портал на българите в Австрия разполага с много и различни възможности за реклама в интернет. Рекламодателите могат да се възползват от многообразните рекламни форми и различни по големина рекламни площи, изцяло съобразени с техните изискавния и нужди:

1. Реклама с банер:

Банерите са най-популярната форма за реклама в интернет. Те са свързани с хипер-линк към сайта на рекламодателя, което помага на посетителя по-лесно и бързо да го достигнат и да се запознаят с предложената там информация. Тяхото изработване е лесно и бързо, като позволява на рекламодателите да интегрират в тях текст (например слоган) и картини (например лого), както и да ги комбинират. В Портала на българите в Австрия освен стандартни банери има и възможност за индивидуално определяне на формата и размерите.

2. Текстов линк:

Текстовия линк е форма на интернет реклама, която представлява най-често рекламно мото или име на организация, съдържащо хипервръзка към уеб страницата на рекламодателя. Според специалисти в рекламния бранш, това е една от най-лесно достъпните и евтини форми на интернет реклама, която същевременно е изключително ефективна. В Портала на Българите в Австрия се предлагат няколко различни възможности за този тип реклама

3. Платена статия или публикация:

Порталът на Българите в Австрия предлага на своите рекламодатели да публикуват срещу заплащане рекламна и/или ПР статия като част от тяхната рекламна кампания. Статията може да представлява описание на дейността на компанията или пък интервю с някой от изявените й специалисти, свързано с по- важни аспекти от сферата на дейност, в която тя оперира. Публикацията може да е и под формата на новина, която да съобщава някаква интересна информация, полезна за настоящи и бъдещи клиенти на фирмата.