Ценоразпис на рекламата във www.bgmedia.at

Реклама със статичен банер:

Сектор 1  – хедър на портала (всички раздели и страници)
статичен банер с размер 400х200px
Вид на абонамента: 3 месеца 6 месеца 12 месеца
Цена на месец*: 350 евро 300 евро 250 евро
Сектор 2  – дясна колона (в един раздел)
статичен банер с размер 220х100px
Вид на абонамента: 3 месеца 6 месеца 12 месеца
Цена на месец*: 35 евро 30 евро 25 евро
Сектор 3  – централна колона (в един раздел)
статичен банер с размер 440х100px
Вид на абонамента: 3 месеца 6 месеца 12 месеца
Цена на месец*: 45 евро 40 евро 35 евро
Сектор 4  – футър на сайта (в един раздел)
статичен банер с размер 400х200px
Вид на абонамента: 3 месеца 6 месеца 12 месеца
Цена на месец*: 25 евро 15 евро 10 евро

* В цената не е включен ДДС.

За банери с размери, по-големи от посочените в ценоразписа, към цената се прибавят по 2 евро за допълнителни 10рх.

За контакт: info@bgmedia.at