Прдимството на рекламата в този портал

Предимства на рекламата в интернет Интернет – рекламата съчетава в себе си лесно управление, резултатност, изключително добри възможности за таргетиране(възприемане) на рекламните съобщения (дефинирани целеви групи), бързо увеличаваща се аудитория и възможност за точно измерване на резултатите, което при рекламата в традиционните медии е доста субективно. Интернет – рекламата комбинира предимствата на телевизионната и печатната реклама и дори предоставя възможност за изключително високо качество на графичното изображение.

За разлика от телевизионната, радио и печатната реклама, интернет – рекламата предоставя на потребителите много по-големи възможности за запознаване с рекламираните продукти и услуги. Един банер може да представя само рекламното съобщение, но всеки заинтересуван потребител може без никакви усилия да кликне върху него и да бъде прехвърлен директно към уеб сайта на рекламодателя, където подробно да се запознае с предлаганите продукти и услуги, с техните цени и дори да направи поръчка, ако уеб сайтът предлага тази възможност.

Рекламата в “Информационният портал на Българите в Австрия” (www.bg-student.org) дава възможност да се ползват предимствата, които предлага интернет пред други медии и се потребява от ясно дефинирана потребителска група:

1. Достъпност – Порталът е бързо и лесно достъпен за своите потребители от всяка точка на планетата, 24 часа дневно, 365 дни в годината, което е негово основно предимство пред останалите медии (вестници, списания, радио и телевизия).

2. Популярност – До този момент той е най-популярният и добре развит портал с галерия от множество полезни линкове, комуникационен форум и новини. Неговото съдържание се обновява и увеличава ежедневно. В това си качество той е едно от първите средства, към които се насочват заинтересуваните потребители, за да черпят нужна и полезна информация за условия и възможности за пътуване, живеене, образование и професионална реализация.

3. Ефективност – За разлика от останалите български медии в Австрия, които са периодични (на два месеца или по-рядко), порталът предлага отлична възможност както за един постоянен контакт между членовете на българската общност в Автрия, така и за намиране на полезна информация от всички, които смятат да посетят или да се преместят да живеят или учат в Австрия.

4. Гъвкавост – Постояният и лесен достъп до портала позволява на рекламодателите, паралелно към основната реклама на своята дейност и продукти, да популяризират временни и сезонни оферти като например: • студентски намаления на билети през ваканциите, • нови транспортни услуги, линии и туристически дестинации, • откриване/преместване на офиси и централи, • добавяне на нов продукт към вече познат пакет от услуги, • други

5. Имидж – Публикуването на реклама в най-бързо развиващата се медия – интернет се смята от специалистите в бранша за отлична възможност да се изгради и поддържа положителен имидж на всяка фирма, което играе важна роля в борбата с конкуренцията. Основните послания, които се предават чрез този тип реклама са:

• фирмата е модерна – рекламира в най-модерната медия,

• нейните собственици поддържат българската общност и са заинтересувани от нейното успешно развитие – подкрепят финансово информациония портал на тази общност,

• фирмата пряко съдейства за разпространяването на полезна и важна информация, с което директно помага за информирането както на своите клиенти, така и на всички български граждани; с това улеснява тяхното бързо и лесно интегриране, установяване и реализиране в новите условия на живот – основна цел на портала и на дейността на организацията на неговите автори.

6. Конкретна целева група – Темата на портала, както и публикуваната в него информация са определящи за характеризирането на неговата потребителска група. Тя се състои предимно от хора:

• между 15 и 50 годишни

• образовани и/или учащи в университети,

• финансово осигурени (работещи, степендиянти или с издръжка от България),

• често пътуващи между България и Австрия (особенно младежите),

• с интерес към условията за живот Австрия,

• с интерес към българската общност в Австрия,

• търсещи собствената си успешна реализация,

• поддържащи постоянен контакат с роднини и познати в България (телефон, интернет).

 

 

Научете повече за възможностите и предимствата за реклама в този портал. Посетете и другите страници по тази тема:

1. Кратка информация за портала

2. Шест предимства на рекламата вwww.bg-student.org

3. Видове реклама в този портал

4. Цениоразпис

5. Контакт