Монтиране и използване на сателитни антени във Виена – правила и документи

виена-австрия-покрив-антена-телевизия
Покрив със сателитна антена

Искате да гледате телевизионни програми на родния си език във Виена? Това може да стане по много начини и един от тях е посредством сателитна антена (Satellitenantennen). Малко старомоден начин, но все още предпочитан от стотици българи в Австрия.

За разлика от България, където няма сериозни пречки антената да бъде монтирана, където е удобно, както и да бъдат опънати кабели  между етажите, балконите и прозорците, във Виена този процес е строго регулиран. Всяка една промяна във външния вид на сградите се проверява и одобрява от Общинските служби, които имат задачата да преценят до колко те се съобразени с общия градски пейзаж.   

Поставянето на сателитни антени извън защитените зони на града (Schutzzonen) нямат нужда от специално разрешение, ако не нарушават пейзажа на града – § 62a Abs. 1 Punkt 24 Bauordnung für Wien (BO). Всяко подобно начинание в рамките на защитените зони подлежи на архитектурна оценка и разрешение. Най-общо казано, всички сгради (с малки изключения) разположени в 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 район попадат в тази зона. Повечето сгради между Канала и Пратера във 2 район също са вклчюени в нея. Отделни блокове от сгради в останалите 16 района също попадат в нея. Ако не сте сигурни дали сградата, в която живеете, е в защитената зона, може да се допитате до служители на Отдел по архитектура и градско проектиране (Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung – MA 19). Те ще ви информират и консултират най-компетентно по темата.

Преди да предприемете първи стъпки е препоръчително да си подсигурите тяхното одобрение (Stellungnahme). Това със сигурност ще улесни процеса по одобрение (Bewilligungsverfahren) и получаването на разрешение (Bescheid) за монтажа на антената от Строителна полиция (Baupolizei – MA 37) 

Основната цел на Община Виена е чрез регулация на свободното монтиране на сателитни антени да ограничи промените по фасадите и да запази автентичния образ на австрийската столица. Точно по тази причини те не трябва да стърчат извън фасадата на сгарадата или от предната част на покривната конструкция (страната към улицата).  Те могат да бъдат поставяни в задната част на балкони и само на вътрешния склон на покрива (hofseitigen Dachfläche). Размерът им трябва да бъде съобразен така, че при поставянето да не стърчат извън балкона и да не надхвърля билото на сградата. При плоски покриви сателитната антена трябва да бъде монтирана в по-близката към двора половина.  

ВАЖНО: Изрично е забранено опъването на кабели по фасадите на сградите.  Те трябва да бъдат прокарани през вътрешността на сградата. Молби за разрешение за монтиране на сателитна антена могат да бъдат подавани по всяко време.  

Виена през нощта

Нужни документи 

  • Молба в свободен текст, която задължително трябва да включва име, адрес и подпис на подателя 
  • Снимка на мястото, където е планувано да бъде поставена антената 
ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Поиграйте си малко с някоя програма за обработка на снимки и поставете антената на мястото, което сте планували за нея. Така служителят по-лесно ще се ориентира и създаде представа за ситуация, а вие ще си спестите излишни обяснения и описания в писмена форма.  

Цена на разрешителното 

Административната такса е в размер на 3,20 Евро  

Тя може обаче да варира в Защитената зона на града в зависимост от това дали трябва допълнителни оценки (Begutachtung) и разрешителни (Bewilligung).    

Продължителност на процеса  

Трудно е да се определи конкретен период, понеже получаването на разрешително зависи от това дали документите са били подадени навреме и попълнени правилно, както и моментния брой на молбите, които трябва да бъдат обработени. Практиката показва, че сроковете са напълно приемливи.  

С изменение на Закона за опазване на стария град (Altstadterhaltungsnovelle), приет през 1972 г., Община Виена може да определя Защитени зони с цел предпазване от разрушаване или преустройство на характерния градски пейзаж, който определя уникалния облик на Виена. Под внимание се взимат природни условия, исторически особености и специфично строителство.  


КОМПЕТЕНТНА СЛУЖБА 

Architektur und Stadtgestaltung (MA 19) 
Niederhofstraße 21-23, 1200 Wien 
Телефон: +43 1 81114-88915, -88916, -88917 
Факс: +43 1 81114-99-88910 

Електронна поща: [email protected] 


Попаднахме на нещо любопитно в интернет: Безплатна българска телевизия за телефони и таблети